top of page

Nutriční terapeutka

Úvod

Nutriční terapie je odborná disciplína, která se zaměřuje na využívání stravy a živin k podpoře zdraví a prevenci onemocnění. Tento přístup využívá individuálního hodnocení pacienta a jeho specifických potřeb, aby vytvořil personalizovaný plán stravování a životosprávy. Cílem nutriční terapie je podpořit optimální fyzické a duševní zdraví, a to prostřednictvím správného stravování a životního stylu. Výhody této terapie zahrnují prevenci chronických onemocnění, podporu imunitního systému a zlepšení celkového kvality života.

Naše vize

       Má vize jako nutriční terapeutka spočívá v podpoře jednotlivců na jejich cestě k optimálnímu zdraví a životnímu pohodlí prostřednictvím výživy.

       Chci vytvořit prostředí, kde klienti naleznou znalosti, podporu a motivaci potřebnou k dosažení svých individuálních cílů.

      Mým cílem je inspirovat lidi k trvalým změnám ve svém stravovacím stylu, aby dosáhli celkového blaha a vedení kvalitního života plného vitality.

bottom of page